İş Güvenliği

 • İş Güvenliği

  "İş kazaları ve imalat hasarları, iş yapmanın kabul edilemezleridir."

  Firmamız ve işverenimiz için, insanı ve kaynakları korumaa mecbur olduğumuza inanıyoruz. Bütün kazaların nedenleri önlenebilir. Farkında olduğumuz bu sorumlulukla, tüm değerlerin etkili korumasını sağlamak ilkemizdir.

  Bu ilkeler doğrultusunda amacımız:

  - Tehlikeleri tespit ederek güvenli ve sağlıklı çalışma alanlarının sağlanması,

  - Tehlike arz eden işlerde gereken uyarıların, iş güvenliği ekipman ve malzemelerinin sağlanması ve tehlikenin ölçülmesidir.

  - İş güvenliği işin bir parçasıdır ve ayrı bir uygulama olmamalıdır.